Apie projektą

Šis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio darbų katalogas yra jo mirties 100-osioms metinėms skirto leidinio „Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875–1911): jo laikas ir mūsų laikas“, subūrusio didžiulį šio lietuvių menininko ambasadorių būrį, priedas. Knygoje skelbiami 2011 m. rugsėjo 21–24 d. vykusios tarptautinės mokslinės konferencijos, kurią organizavo Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Lietuvos kompozitorių sąjunga bendradarbiaujant su Vilniaus dailės akademija, Lietuvos kultūros tyrimų institutu, rinktiniai pranešimai mokslinių straipsnių forma.

Siekis nubrėžti plačius Čiurlionio kūrybos tarpdisciplininio tyrimo horizontus sutelkė daugiau kaip 30 dailėtyrininkų, filosofų, muzikologų, kultūros diskurso tyrėjų iš Lietuvos ir pasaulio. Pastanga apibrėžti Čiurlionio vietą XX a. kultūros ir meno žemėlapyje yra neabejotinas šios knygos tyrėjų bendrystės ar solidarumo ženklas. Viena svarbiausių šio leidinio ypatybių – ne tik platus žvilgsnis, tyrinėjantis lietuvių genijaus kūrybą, nesileidžiant į liaupses ir adoraciją, bet ir požiūrių revizavimas, nukreipiantis į kitą Čiurlionio kūrybos pažinimo lygmenį. Šios knygos interaktyvus priedas – tai dvi kompaktinės plokštelės, kurių turinys teikia galimybę analizuoti rankraščius, dokumentus, gilintis į paveikslus, grafikos darbus ir piešinius, klausytis kūrinių įrašų, maksimaliai priartėti prie genijaus kūrybos proceso, eskizų ir užbaigtų kūrinių, kita vertus, pasitarnauja tolesnei Čiurlionio meno sklaidai.

Katalogo dokumentinė medžiaga, Čiurlionio paveikslai sudarytojų buvo gauta iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus (V. Putvinskio g. 55, LT-44248 Kaunas) ir garso įrašų leidėjų fondų. Vaizdinė medžiaga suskirstyta į keturias grupes: Tapyba, Grafika ir piešiniai, Atvirlaiškiai, Rankraščiai (muzikos kūrinių ir kiti rankraščiai). Darbai atskirose grupėse pateikiami abėcėline eilės tvarka. Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus fondų memorialiniame rinkinyje saugomi Čiurlionio kūriniai nurodomi su fondo šifrais, jei nenurodyta kitaip.

Šifrų trumpinių nuorodos:
Čg – Čiurlionio grafika
Čm – Čiurlionio muzika
Čl – Čiurlionio laiškai
Čt – Čiurlionio tapyba

Visą katalogo turinį rasite čia.

Tyrimą finansavo Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. LIT-5-42).

Lietuvos mokslo taryba

Projekto partneriai:
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Vytauto Landsbergio fondas.

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus        Vytauto Landsbergio fondas