Katalogo turinys

Tapyba

Amžinybė. Popierius, tempera, pastelė, 72,9x62,4. 1906. Čt–101
Angelas (Angelo preliudas). Popierius, tempera, 50x53,7. 1909. Čt–15
Angelėliai (Rojus). Kartonas, tempera, 47x61,8. 1909. Čt–91
Audra, 6 paveikslų ciklas (dingęs, j/b). 1905 I, II, III, IV, V, VI
Auka. Drobė, tempera, 71x78,5. 1909. Čt–172
Aukuras. Kartonas, tempera, 58,8x58,9. 1909. Čt–1
Bičiulystė. Popierius, pastelė, 73,4x63,5. 1906/7. Čt–179
Fantazija (Demonas). Kartonas, tempera, 56,4x73. 1909. Čt–34
Fantazija, triptikas. 1908. Čt–23, Čt–24, Čt–25
Preliudas – popierius, tempera, 61x70,7. 1908. Čt–23
Fuga – popierius, tempera, 61x70,7. 1908. Čt–24
Finalas – popierius, tempera, 61x70,7. 1908. Čt–25
Fantazijos, 10 paveikslų ciklas (likę 6). 1904/5. Čt126. Čt–139. Čt–141. Čt–131. Čt–115. Čt–133
     Marso pasaulis – popierius, pastelė, 73x58,3. 1904/5. Čt126
     Kompozicija – popierius, pastelė,59,8x73,2. 1904/5. Čt–139
     Tiltai – popierius, pastelė, 46,8x73,1. 1904/5. Čt–141
     Veidai – popierius, pastelė, 73x59,5. 1904/5. Čt–131
     Regėjimas – popierius, pastelė, 72,8x59,3. 1904/5. Čt–115
     Naktis – popierius, pastelė, 73,5x56. 1904/5. Čt–133
Himnas. Popierius, pastelė, 73,5x61,5. 1904/5. Čt–171         
Himnas, 3 paveikslų ciklas. 1906. Čt–75, Čt–99, Čt–84
     Himnas, I – popierius, tempera, aliejus, 36,5x31,2. 1906. Čt–75
     Himnas, II – popierius, pastelė, 73,5x61,5. 1906. Čt–99
     Himnas, III – popierius, tempera, aliejus, 36,7x31,65. 1906. Čt–84
Juodoji saulė (dingęs, j/b atvirlaiškis). 1909
Jūros etiudas. Kartonas, aliejus, 15,3x18,5. 1905. Čt–196
Kalnas. Popierius, tempera, 73,8x62,8. 1906. Čt–174
Kapinių motyvas. Kartonas, tempera, akvarelė, 30,4x35,6. 1909. Čt–219
Karalaičio kelionė, triptikas. 1907. Čt–41, Čt–42, Čt–43
     Karalaičio kelionė, I – drobė, tempera, 45,8x50,3. 1907. Čt–41
     Karalaičio kelionė, II – drobė, tempera, 46x47,1. 1907. Čt–42
     Karalaičio kelionė, III – drobė, tempera, 46x50,5. 1907. Čt–43
Kibirkštys, 3 paveikslų ciklas. 1906. Čt–72, Čt–73, Čt–74
     Kibirkštys, I – popierius, tempera, 31,2x36,2. 1906. Čt–72
     Kibirkštys, II – popierius, tempera, guašas, 31,5x36,4. 1906. Čt–73
     Kibirkštys, III – popierius, tempera, 31,3x36,2. 1906. Čt–74
Laidotuvių simfonija, 7 paveikslų ciklas. 1903. Čt–106, Čt–107, Čt–108, Čt–109, Čt–110, Čt–111, Čt–112
     Laidotuvių simfonija, I – popierius, pastelė, 73,6x62,8. 1903. Čt–106
     Laidotuvių simfonija, II – popierius, pastelė, 62,3x73. 1903. Čt–107
     Laidotuvių simfonija, III – popierius, pastelė, 62,8x73,2. 1903. Čt–108
     Laidotuvių simfonija, IV – popierius, pastelė, 62,5x73. 1903. Čt–109
     Laidotuvių simfonija, V – popierius, pastelė, 73x62. 1903. Čt–110
     Laidotuvių simfonija, VI – popierius, pastelė, 73,3x62,8. 1903. Čt–111
     Laidotuvių simfonija, VII – popierius, pastelė, 73,2x62,7. 1903. Čt–112
Laiveliai. Popierius, tempera, aliejus, lakas, 31,2x36,5. 1906. Čt–80
Lietuviškos kapinės. Kartonas, tempera, 61,5x62. 1909. Čt–7
Liūdesys, 2 paveikslų ciklas. 1906/7. Čt–148, Čt–149
     Liūdesys, I – kartonas, pastelė, 62,2x81,6. 1906/7. Čt–148
     Liūdesys, II – kartonas, pastelė, 67,9x91,5. 1906/7. Čt–149
Mano kelias, triptikas. 1907. Čt–71, Čt–70, Čt–69
     Mano kelias, I – popierius, tempera, 36,4x30,7. 1907. Čt–71
     Mano kelias, II – popierius, tempera, 54x45,9. 1907. Čt–70
     Mano kelias, III – popierius, tempera, 36,2x30,7. 1907. Čt–69
Miestas, 2 paveikslų ciklas. 1908. Čt–67, Čt–68
     Miestas, I – popierius, tempera, guašas, 36,2x31,5. 1908. Čt–67
     Miestas, II – popierius, tempera, 36,8x30,5. 1908. Čt–68
Mintis. Popierius, pastelė, 61,5x74. 1904/5. Čt–132
Mintys. Popierius, pastelė, 84,7x67,6. 1907. Čt–102
Miškas. Kartonas, tempera, 28,4x34,5. 1906. Čt–92
Miškas. Popierius, pastelė, 62x72,8. 1907. Čt–90
Miško ošimas. drobė, aliejus, 76x58,8. 1904. Čt–100
Nojaus arka (Rusų muziejaus kolekcija, Sankt Peterburgas). Popierius, tempera, 63,3x73,0. 1909
Para, 4 paveikslų ciklas (likę 3, Rytas – neišlikęs). 1904/5. Čt–137, Čt–135, Čt–138
     Diena – popierius, pastelė, 62x79. 1904/5. Čt–137
     Vakaras – popierius, pastelė, 62,8x73,2. 1904/5. Čt–135
     Naktis – popierius, pastelė, 72,8x62,5. 1904/5. Čt–138
Pasaka (Karalių pasaka). Drobė, tempera, 70,2x75,3. 1909. Čt–35
Pasaka (Pilies pasaka). Kartonas, tempera, 49,6x67,1. 1909. Čt–6
Pasaka, triptikas. 1907. Čt–30, Čt–31, Čt–32
     Pasaka, I – popierius, tempera, 73,3x63,1. 1907. Čt–30
     Pasaka, II – popierius, tempera, 62,2x71,9. 1907. Čt–31
     Pasaka, III – popierius, tempera, 72,4x62,8. 1907. Čt–32
Pasaulio sutvėrimas, 13 paveikslų ciklas. 1905/6.
Čt–181, Čt–182, Čt–183, Čt–184, Čt–185, Čt–186, Čt–187, Čt–188, Čt–190, Čt–189, Čt–191, Čt–192, Čt–193
     Pasaulio sutvėrimas, I – popierius, tempera, 36,5x31,3. 1905/6. Čt–181
     Pasaulio sutvėrimas, II – popierius, tempera, 36,2x31. 1905/6. Čt–182
     Pasaulio sutvėrimas, III – popierius, tempera, 37x31,3. 1905/6. Čt–183
     Pasaulio sutvėrimas, IV – popierius, tempera, 36,5x31,5. 1905/6. Čt–184
     Pasaulio sutvėrimas, V – popierius, tempera, 36,7x31,6. 1905/6. Čt–185
     Pasaulio sutvėrimas, VI – popierius, tempera, 36,3x31,5. 1905/6. Čt–186
     Pasaulio sutvėrimas, VII – popierius, tempera, 36x31,5. 1905/6. Čt–187
     Pasaulio sutvėrimas, VIII – popierius, tempera, 36,7x30,7. 1905/6. Čt–188
     Pasaulio sutvėrimas, IX – popierius, tempera, 36,5x30,5. 1905/6. Čt–190
     Pasaulio sutvėrimas, X – popierius, tempera, 36,5x30,3. 1905/6. Čt–189
     Pasaulio sutvėrimas, XI – popierius, tempera, 36,7x30,1. 1905/6. Čt–191
     Pasaulio sutvėrimas, XII – popierius, tempera, 37x30. 1905/6. Čt–192
     Pasaulio sutvėrimas, XIII – popierius, tempera, 37x31,6. 1905/6. Čt–193
Pavasario motyvas. Popierius, tempera, 36,5x31,5. 1907. Čt–77
Pavasaris. Popierius, tempera, 36,4x31,6. 1907. Čt–78
Pavasaris. Popierius, tempera, 36x31,2. 1907. Čt–201
Pavasaris. Popierius, tempera, 36,6x31,3. 1907. Čt–200
Perkūnas. Kartonas, tempera, 60,9x61. 1909. Čt–17
Praeitis. Kartonas, pastelė, 68,8x77,5. 1907. Čt–210
Preliudas (Vyčio preliudas). Popierius, tempera, 58,9x70,4. 1909. Čt–16
Preliudas. Fuga, diptikas. 1908. Čt–88, Čt–89
     Preliudas – popierius, akvarelė, tempera, 60,2x71,1. 1908. Čt–88
     Fuga – popierius, tempera, 62,2x72,6. 1908. Čt–89
Preliudas ir fuga, diptikas. 1908. Čt–154, Čt–155
     Preliudas – popierius, tempera, 60x73. 1908. Čt–154
     Fuga – popierius, tempera, 62x73. 1908. Čt–155
Raigardas, triptikas. 1907. Čt–85, Čt–86, Čt–87
     Raigardas, I – popierius, tempera, 61,6x71,8. 1907. Čt–85
     Raigardas, II – popierius, tempera, 61,5x72. 1907. Čt–86
     Raigardas, III – popierius, tempera, 61x72. 1907. Čt–87
Ramybė. Popierius, pastelė, 42,2x72,7. 1903/4. Čt–180
Ramybė. Popierius, pastelė, anglis (?), 54x74. 1904/5. Čt–215
Rex.Drobė, tempera, 147,1x133,7. 1909. Čt–134
Rex, triptikas. 1904/5. Čt–105, Čt–104, Čt–103
     Rex, I – popierius, pastelė, 74,3x58,5. 1904/5. Čt–105
     Rex, II – popierius, pastelė, 73,9x59,8. 1904/5. Čt–104
     Rex, III – popierius, pastelė, 74x61,6. 1904/5. Čt–103
Rex, vitražų diptiko eskizai. 1904. Čt–150, Čt–151
     Rex, vitražų diptiko eskizas I – popierius, pastelė, 74,5x29. 1904. Čt–150
     Rex, vitražų diptiko eskizas II – popierius, pastelė, 74,3x29,2. 1904. Čt–151
Rytas. Popierius, pastelė, 67,3x59. 1903/4. Čt–136
Rytmetis, 2 paveikslų ciklas. 1906. Čt–197, Čt–198
     Rytmetis, I – kartonas, tempera, 26,3x28,5. 1906. Čt–197
     Rytmetis, II – kartonas, tempera, 26,1x28,7. 1906. Čt–198
Rūstybė, 3 paveikslų ciklas. 1904. Čt–118, Čt–128, Čt–166
     Rūstybė, I – popierius, pastelė, 66,2x66,3. 1904. Čt–118
     Rūstybė, II – popierius, pastelė, 62,8x62,5. 1904. Čt–128
     Rūstybė, III – popierius, pastelė, 63x63. 1904. Čt–166
„Rūtos“ draugijos scenos uždanga. Drobė, tempera, 300x510. 1909. Čt–205
Saulė. Popierius, pastelė, 61x72. 1907. Čt–168
Saulėlydis. Popierius, pastelė, 71x63. 1904. Čt–127
Saulėtekis. Popierius, pastelė, 73x59. 1904. Čt–121
Saulės pagarbinimas. Kartonas, tempera, 55,7x70,7. 1909. Čt–40
Sonata I, Saulės sonata. 1907. Čt–19, Čt–20, Čt–21, Čt–22
     Allegro – popierius, tempera, 63,1x59,5. 1907. Čt–19
     Andante – popierius, tempera, 63x58. 1907. Čt–20
     Scherzo – popierius, tempera, 60,3x57. 1907. Čt–21
     Finale – popierius, tempera, 63x59,7 . 1907. Čt–22
Sonata II, Pavasario sonata. 1907. Čt–26, Čt–27, Čt–38, Čt–29
     Allegro – popierius, tempera, 72,8x62,8. 1907. Čt–26
     Andante – popierius, tempera, 72,4x62,6. 1907. Čt–27
     Scherzo – popierius, tempera, 72,8x62,6. 1907. Čt–38
     Finale – popierius, tempera, 72,6x62,2. 1907. Čt–29
Sonata III, Žalčio sonata. 1908. Čt–8, Čt–9, Čt–10, Čt–11
     Allegro – popierius, tempera, 61,2x71,5. 1908. Čt–8
     Andante – popierius, tempera, 60,5x71. 1908. Čt–9
     Scherzo – popierius, tempera, 60x70,5. 1908. Čt–10
     Finale – popierius, tempera, 62x72,7. 1908. Čt–11
Sonata IV, Vasaros sonata. 1908. Čt–36, Čt–37, Čt–28, Čt–39
     Allegro – popierius, tempera, 72,5x62. 1908. Čt–36
     Andante – popierius, tempera, 72,6x62,2. 1908. Čt–37
     Scherzo – popierius, tempera, 72,6x62,1. 1908. Čt–28
     Finale – popierius, tempera, 72,5x62. 1908. Čt–39
Sonata V, Jūros sonata. 1908. Čt–12, Čt–13, Čt–14
     Allegro – popierius, tempera, 73x63. 1908. Čt–12
     Andante – popierius, tempera, 73,1x62,2. 1908. Čt–13
     Finale – popierius, tempera, 73,2x63. 1908. Čt–14
Sonata VI, Žvaigždžių sonata. 1908. Čt–2, Čt–3
     Allegro – popierius, tempera, 72,2x61,4. 1908. Čt–2
     Andante – popierius, tempera, 73,5x62,5. 1908. Čt–3
Sonata VII, Piramidžių sonata. 1909. Čt–4, Čt–5
     Allegro – popierius, tempera, 76,6x59,7. 1909. Čt–4
     Andante – popierius, tempera, 61,7x68,9. 1909. Čt–221
     Scherzo – popierius, tempera, 53,8x69,4. 1909. Čt–5
Tiesa. Popierius, pastelė, 91x66,8. 1905. Čt–152
Tyla. Kartonas, pastelė, 65,4x82,8. 1907. Čt–116
Tvanas, 5 paveikslų ciklas (likę 4, II – neišlikęs). 1904. Čt–124, Čt–117, Čt–122, Čt–120
     Tvanas, I – popierius, pastelė, 59xx72,3. 1904. Čt–124
     Tvanas, III – popierius, pastelė, 59,5x73. 1904. Čt–117
     Tvanas, IV – popierius, pastelė, 72,6x59,5. 1904. Čt–122
     Tvanas, V – popierius, pastelė, 73,2x59,6. 1904. Čt–120
Tvirtovė (Tvirtovės pasaka). Kartonas, tempera, 59,9x77,1. 1909. Čt–33
Tvirtovė. Popierius, pastelė, 73,3x62,5. 1904/5. Čt–114
Vakaras. Drobė, tempera, 26,3x28,6. 1907. Čt–176
Vasara, triptikas. 1907. Čt–64, Čt–65, Čt–66
     Vasara, I – popierius, tempera, guašas, 36,2x31,2. 1907. Čt–64
     Vasara, II – popierius, tempera, akvarelė, guašas, 36,1x31. 1907. Čt–65
     Vasara, III – popierius, tempera, akvarelė, guašas, 35,8x30,1. 1907. Čt–66
Zodiakas, 12 paveikslų ciklas. 1906/7. Čt–52, Čt–53, Čt–54, Čt–55, Čt–56, Čt–57, Čt–58, Čt–59, Čt–60, Čt–61, Čt–62, Čt–63
     Saulė eina vandenio ženklu – popierius, tempera, 35,9x31,1. 1906/7. Čt–52
     Saulė eina žuvų ženklu – popierius, tempera, 35,7x30,6. 1906/7. Čt–53
     Saulė eina avino ženklu – popierius, tempera, 36x31,1. 1906/7. Čt–54
     Saulė eina jaučio ženklu – popierius, tempera, 35,6x30,1. 1906/7. Čt–55
     Saulė eina dvynių ženklu – popierius, tempera, 35,6x30,6. 1906/7. Čt–56
     Saulė eina vėžio ženklu – popierius, tempera, 36x30,9. 1906/7. Čt–57
     Saulė eina liūto ženklu – popierius, tempera, 35,7x30,7. 1906/7. Čt–58
     Saulė eina mergelės ženklu – popierius, tempera, 35,6x31,3. 1906/7. Čt–59
     Saulė eina svarstyklių ženklu – popierius, tempera, 36x31,2. 1906/7. Čt–60
     Saulė eina skorpiono ženklu – popierius, tempera, 35,6x30,6. 1906/7. Čt–61
     Saulė eina šaulio ženklu – popierius, tempera, 36,1x31,2. 1906/7. Čt–62
     Saulė eina ožiaragio ženklu – popierius, tempera, 35,8x31. 1906/7. Čt–63
Žaibai. Kartonas, tempera, 59,8x76,6. 1909. Čt–18
Žemaičių koplytstulpiai. Popierius, tempera, 35,8x31. 1909. Čt–98
Žiema, 8 paveikslų ciklas. 1907. Čt–44, Čt–45, Čt–46, Čt–47, Čt–48, Čt–49, Čt–50, Čt–51
     Žiema, I – popierius, tempera, 36,2x32. 1907. Čt–44
     Žiema, II – popierius, tempera, 31,1x35,7. 1907. Čt–45
     Žiema, III – popierius, tempera, 35,8x30,8. 1907. Čt–46
     Žiema, IV – popierius, tempera, 36,4x31,2. 1907. Čt–47
     Žiema, V – popierius, tempera, 36,6x31,3. 1907. Čt–48
     Žiema, VI – popierius, tempera, 36x31,2. 1907. Čt–49
     Žiema, VII – popierius, tempera, 36x30,8. 1907. Čt–50
     Žiema, VIII – popierius, tempera, 36,3x31,2. 1907. Čt–51
     Žinia. Popierius, pastelė, 64,2x90,7. 1904/5. Čt–216

Grafika, piešiniai

Auka. Kiniškas šilko popierius, spalvotas ir paspalvintas fluorofortas, 10,9x12,3. 1908. Čg–153
Auka. Popierius, tušas, skiestas tušas, 10,9x12,3. 1908. Čg–118
Eskizai ir įrašai. Popierius, melsvai juodas pieštukas, 17,5x21,9. 1904/5. Čg–22, p. 1
Inicialas K. Iš piešinių albumėlio. 1908. Čg–46, p. 46
Kompozicija (Moteris su vualiu). Popierius, tušas, skiestas tušas, pieštukas, 13,4x18. 1907/8. Čg–129
Kompozicija (Rytų pasaka). Popierius, tušas, skiestas tušas, pieštukas, 10x15. 1907/8. Čg–128
Operos „Jūratė“ dekoracijos eskizas. Pieštukas, popierius, 10,3x16,5. 1908. Čg–46, p. 28
Ornamentai ir inicialas K. (S. Kymantaitės knygai Lietuvoje). Popierius, tušas, skiestas tušas, 10,3x16,5. 1908. Čg–46, p. 42
Pagyvenusios moters portretas, piešinys, Leipcigas. 1901.  Čm–6, p. 00438
Pasaka (Karalių pasaka). Popierius, tušas, skiestas tušas, 11,9x14,2; 10,7x13. 1908. Čg–166
Paveikslų Naktis ir Diena iš 4 paveikslų ciklo Para ir kompozicijų eskizai. Piešinių lapas, popierius, pieštukas, 21,8x17,4. 1904/5. Čg–28, p. 2
Preliudas (Saulėtekis). Popierius, tušas, skiestas tušas, 9,1x11,1. 1908. Čg–132
Rex. Popierius, tušas, skiestas tušas, pieštukas, 12x10,9. 1908/9. Čg–134
Trys kompozicijos. Ant vieno lapelio: popierius, juodas ir rudas tušas, bronza, 13x18.
     Kompozicija (Vinjetė). Popierius, juodas ir rudas tušas, skiestas tušas, bronza, 2,3x16,7.
     Kompozicija. Popierius, tušas, bronza, 6,1x5,5.
     Kompozicija. Popierius, tušas, skiestas tušas, 9,2x8,8. 1907/8. Čg–136
Vinječių eskizai. Popierius, paprastas ir spalvotas pieštukas, juodas ir rudas tušas, 14,2x10,2. 1906. Čg–48, p. 21
Vinjetė (Kompozicija). Popierius, tušas, skiestas tušas, 6,6x17,6; 6,3x17,4. 1908. Čg–164
Vinjetė (Laiveliai). Popierius, tušas, skiestas tušas, 9,2x16,6; 8,6x16,1. 1909. Čg–138
Vinjetė liaudies dainai Anoj pusėj Nemuno IV. Popierius, tušas, skiestas tušas, tempera, 10,2x16,1. 1909. Čg–148
Vinjetė liaudies dainai Anoj pusėj Nemuno V. Popierius, tušas, skiestas tušas, tempera, 10,1x16,2. 1909. Čg–149
Vinjetė liaudies dainai Bėkit bareliai. Popierius, tušas, skiestas tušas, 10,2x16. 1909. Čg–142
Vinjetė liaudies dainai Kaip mes augom. Popierius, tušas, 10,2x16,2. 1909. Čg–146
Vinjetė liaudies dainai Oi giria, giria, girele žalioji. Popierius, tušas, 10,2x16. 1909. Čg–143
Vinjetė liaudies dainai Subatos vakarėlį. Popierius, tušas, skiestas tušas, 10x15,4. 1909. Čg–141
Vinjetė liaudies dainai Sutems tamsi naktužėlė I. Popierius, tušas, skiestas tušas, 10,2x16,2. 1909. Čg–140
Vinjetė liaudies dainai Sutems tamsi naktužėlė II. Popierius, tušas, skiestas tušas, 10,2x16,2. 1909. Čg–144
Vinjetė liaudies dainai Sutems tamsi naktužėlė III. Popierius, tušas, skiestas tušas, 10,2x16,2. 1909. Čg–145

Atvirlaiškiai

Jehova, atvirutė. Popierius, tempera, pastelė. Rankraštis – tamsiai rudas rašalas, plunksna, 9x14,2. 1903-10-03. Čl–36
Miško ošimas, atvirutė. Pastelė, popierius. Rankraštis – tamsiai rudas rašalas, plunksna, 14,0x9,0. 1903-10-11. Čl–35
Pavojus, atvirutė. Popierius, tempera, pastelė. Rankraštis - tamsiai rudas rašalas, plunksna, 14,0x8,8. 1904-01-24. Čl–33
Ramybė, atvirutė. Popierius, tempera, pastelė Rankraštis - tamsiai rudas rašalas, plunksna, 9x14,2. 1903-10-02. Čl–31
Rytų Dievas, atvirutė. Popierius, tempera, spalvoti pieštukai, pastelė. Rankraštis – tamsiai rudas rašalas, plunksna, 14,2x9,0. 1903-09-01. Čl–34

Muzikos kūrinių rankraščiai

Fuga in b, op. 34 / VL 345. Autorinis nuorašas, 1909 lapkritis. Čm–16, p. 00674–00676
Fuga in b, op. 34 / VL 345. Pirminis rankraštis, 1908 pabaiga–1909 pradžia. Čm–52, p. 20–28
Jūra (Marios) fortepijonui, op. 28 / VL 317. 1908. Čm–21, p. 226 (pn.9–72), 227 (pn. 1–6), 236, 237
Preliudas a-moll, op. 22 Nr. 4 / VL 303. 1906. Čm–21, p. 176, 177
Preliudas B-dur, op. 15 Nr. 2 / VL 257. 1904. Čm–6, p. 00324 (pn. 7–14)–00325
Preliudas C-dur, op. 31 Nr. 2 / VL 327. 1909. Čm–16, p. 00671
Preliudas c-moll, op. 30 Nr. 3 / VL 324. 1908. Čm–16, p. 00668–00669
Preliudas d-moll, op. 16 Nr. 3 / VL 256. 1904. Čm–6, p. 00368
Preliudas d-moll, op. 27 Nr. 3 / VL 312. 1907. Čm–21, p. 247
Preliudas Fis-dur Viešpaties Angelas, op. 6 Nr. 1 / VL 184. Angelus Domini. 1901. Čm–6, p. 00281–00282
Preliudas g-moll, op. 26 Nr. 4 / VL 311. 1907. Čm–21, p. 240
Simfoninė poema Jūra, VL 5. 1903–1907. Čm–1, p. 00001–00005, p. 00014–00017
Simfoninė poema Miške, VL 1. 1901–1902. Čm–2, p. 00101–00103
Variacijos Besacas tema, op. 18 / VL 265. 1904–1905. Čm–6, p. 00400 (pn. 7–14)–00408 (pn. 1–6)
Variacijos Sefaa Esec tema, op. 15 / VL 258. 1904. Čm–6, p. 00322, 00323, 00366, 00379, 00385

Kiti rankraščiai

Čiurlionio muzikinio parašo kodas. Ženklų ir raidžių abėcėlė. 1906. Čm–21, р. 260
Kompozicija, muzikinis parašas natomis. 1906. Čm–6, р. 00411
Laiškas broliui Povilui. Šifruotas sakinys ir ženklų atitikmenų abėcėlė. 1905, balandis. Čl–11
Muzikinis autografas – kriptograma, Variacijos Easacas tema, VL  275. 1906. Čm–21, p. 211
Profiliai-akoladės. 1903. Čm–17, p. 00915–00918; 00920; 00932; 00934