Rytmetis

2 paveikslų ciklas. 1906.


Rytmetis, I

Kartonas, tempera, 26,3x28,5. 1906. Čt–197

Rytmetis, II

Kartonas, tempera, 26,1x28,7. 1906. Čt–198