Kibirkštys

3 paveikslų ciklas. 1906.


Kibirkštys, I

Popierius, tempera, 31,2x36,2. 1906. Čt–72

Kibirkštys, II

Popierius, tempera, guašas, 31,5x36,4. 1906. Čt–73

Kibirkštys, III

Popierius, tempera, 31,3x36,2. 1906. Čt–74