Himnas

3 paveikslų ciklas. 1906.


Himnas, I

Popierius, tempera, aliejus, 36,5x31,2. 1906. Čt–75

Himnas, II

Popierius, pastelė, 73,5x61,5. 1906. Čt–99

Himnas, III

Popierius, tempera, aliejus, 36,7x31,65. 1906. Čt–84